Cerkev svetega Lenarta na Jesenicah

Tiskaj

O obstoju cerkve na Jesenicah pričajo podatki iz leta 1469. Jesenice so bile v tistem času podružnica radovljiške prafare. Cerkev svetega Lenarta na Jesenicah je bila zgrajena leta 1523, župnija pa je bila ustanovljena v času vladavine Ferdinanda I.

Notranjost cerkveBaročna prizidava sega v prvo polovico 18. stoletja, o čemer priča prezbiterij z bogatimi štukaturami. Cerkev je bila nekajkrat prenovljena. Leta 1930 in 1931 so cerkev povečali in prenovili po načrtih arhitekta Faturja.

Sliki »Fatimska Marija« in »Marija z Jezusom«, ki krasita stranska oltarja, sta delo slikarjev Pengova in Vavpotiča. Iz leta 1930 je slika Toneta Kralja »Križanje«, ki visi v zadnjem delu cerkve.
Misijonski križ
, ki je na sredi cerkve, nasproti stranskemu vhodu, je izdelan iz orehovega lesa in je delo kiparja Selana iz Brezovice.

V krstni kapeli so okna iz barvnega stekla, na katerih so podobe Jezusovega krsta in Mojzesa, ki udari s palico ob skalo.
Barvno okno v prezbiteriju je poslikano s podobami sedmih zakramentov.
Leta 1965 je bila cerkev ponovno prenovljena. Načrte za prenovo je izdelal Ivan Pengov. Istega leta je Janko Dakskofler obnovil stropne slike v prezbiteriju.
Cerkveni zvonik ni več originalen. Baker so namreč že v 1. svetovni vojni pobrali.

Cerkev svetega Lenarta na Jesenicah

Nad portalom glavnih vrat je kip Kristusa Kralja, ki je delo kiparja in slikarja Toneta Kralja.


Cerkvena vrata predstavljajo evangeliste in apostole. Vrata so delo arhitekta Jožeta Plečnika.
Ob južni strani cerkve je ohranjena nekdanja kostnica, ki je poslikana s freskami. Tu je stalo tudi nekdanje pokopališče.

Jesenice v VAlvazorjevem času
Jaz sem Alfa in Omega, vrata v Življenje (J. Plečnik)
Cerkev svetega Lenarta na Jesenicah
Notranjost cerkve
Barvno okno v prezbiteriju (7 zakramentov)
Mojzes udari po skali (vitraž v krstni kapeli)
Jezusov krst (vitraž v krstni kapeli)
Svetniki v prezbiteriju (Janez Krstnik, Janez evangelist)
Svetniki v prezbiteriju (Frančišek Asiški, Frančišek Saleški)
Marijina slika

Prijava